Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Conceptbeleidsnota paarden-bakken (Ingetrokken)

Deze conceptnota is met ingang van 15 december 2009 vervangen door bijlage 8 (Beleidsnota paardenbakken in de gemeente Oldebroek) behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied 2007. De paardenbakkennota maakt derhalve onderdeel uit van een geldig bestemmingsplan.

De beleidsnotitie paardenbakken kunt u vinden door onderstaande link te kopiëren naar de adresbalk.
Daarna dient u te klikken op het document “Bijlage 8 bestemmingsplan buitengebied 2007 beleidsnotitie paardenbakken in de gemeente Oldebroek”, waarna het document geopend wordt.

Link:

http://www.oldebroek.nl/Wonen_en_leven/Ruimtelijke_plannen/Bestemmingsplannen
/Geldende_bestemmingsplannen/Buitengebied/Buitengebied_2007

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Concept Beleidsnota paardenbakken in de gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Concept Beleidsnota paardenbakken in de gemeente Oldebroek
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling De conceptbeleidsnota ligt met ingang van 4 november 2009 gedurende zes weken ter inzage.
Het tabblad BIJLAGEN bevat de originele bestanden.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 15-12-2009
Datum inwerkingtreding 04-11-2009
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 27-10-2009
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 3-11-2009.
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
04-11-2009 15-12-2009 nieuwe regeling 27-10-2009
Huis aan Huis, 3-11-2009.
Extern werkend.
29-04-2009 04-11-2009 nieuwe regeling 21-04-2009
Huis aan Huis, 28-04-2009
Extern werkend.