Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Welstandsnota gemeente Oldebroek

Het collegebesluit treft u aan onder Bijlagen.

U kunt de Welstandsnota Gemeente Oldebroek vinden op de website van het Gelders Genootschap via www.welstandsnotas.nl/oldebroek/

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Welstandsnota gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Welstandsnota gemeente Oldenbroek 2014
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 06-03-2014
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 06-03-2014
Bron bekendmaking GVOP, 7-10-2014
Kenmerk voorstel Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 12, afdeling 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
06-03-2014 Wijziging 06-03-2014
GVOP, 7-10-2014
Geen.
01-07-2004 06-03-2014 nieuwe regeling 22-06-2004
Huis aan Huis, 28-06-2004
Extern werkend.

 

 

Collegebesluit Welstandsnota 2014

Collegebesluit Welstandsnota 2014 (PDF)
Omschrijving:

Welstandsnota Oldebroek

Welstandsnota Oldebroek
http://www.welstandsnotas.nl/oldebroek/
Omschrijving:
Geen.