Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Lijst subsidiabele kosten en werkzaamheden monumenten 2007

De lijst is te raadplegen in het tabblad ´bijlagen´.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Lijst subsidiabele kosten en werkzaamheden monumenten 2007
Citeertitel van de regeling Lijst subsidiabele kosten en werkzaamheden monumenten 2007
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-01-2012
Datum inwerkingtreding 01-04-2007
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 06-03-2007
Bron bekendmaking Huis aan huis, 01-12-2009.
Kenmerk voorstel Extern werkend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Monumenten 2005, art.3, lid 3.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-04-2007 01-01-2012 nieuwe regeling 06-03-2007
Huis aan huis, 01-12-2009.
Extern werkend

 

3 lijst subsidiabele kosten en werkzaamheden monumenten 2007

3 lijst subsidiabele kosten en werkzaamheden monumenten 2007 (PDF)
Omschrijving: