Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Evenementenbeleid Gemeente Oldebroek

Het evenementenbeleid kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Evenementenbeleid Gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Evenementenbeleid Gemeente Oldebroek
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) gewijzigde regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2013
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2013
Datum ondertekening 16-12-2012
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 26-02-2013.
Kenmerk voorstel Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2013 01-01-2013 gewijzigde regeling 16-12-2012
Huis aan Huis, 26-02-2013.
Geen.
01-11-2003 01-01-2013 nieuwe regeling 01-11-2003
Huis aan huis, 01-12-2009.
Extern werkend

 

Evenementenbeleid Gemeente Oldebroek

Evenementenbeleid Gemeente Oldebroek (PDF)
Omschrijving: