Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Nota Standplaatslocatie en -vergunningenbeleid

Zie Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Nota Standplaatslocatie en -vergunningenbeleid
Citeertitel van de regeling Nota Standplaatsenbeleid
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 03-07-2013
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 18-06-2013
Bron bekendmaking Huis aan huis, 25-06-2013.
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 108
  2. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
03-07-2013 wijziging 18-06-2013
Huis aan huis, 25-06-2013.
Extern werkend.
28-05-2002 03-07-2013 nieuwe regeling 28-05-2002
Huis aan huis, 01-12-2009.
Extern werkend.

 

Nota Standplaatsenbeleid 2013

Nota Standplaatsenbeleid 2013 (PDF)
Omschrijving: