Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Professionalisering van de milieuhandhaving

De documenten kunt u raadplegen onder Bijlagen.
Aan de regeling van 21-12-2004 is de "Actualisatie 2010" toegevoegd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Professionalisering van de milieuhandhaving binnen de gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Professionalisering van de milieuhandhaving binnen de gemeente Oldebroek
Onderwerp milieu
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 16-02-2011
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 25-01-2011
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 15-02-2011
Kenmerk voorstel Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet milieubeheer
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
16-02-2011 wijziging 25-01-2011
Huis aan Huis, 15-02-2011
Geen.
21-12-2004 09-02-2011 nieuwe regeling 21-12-2004
Geen.
Overige regelingen, nr. 2004004802

 

Bijlage 1 tot en met 4

Bijlage 1 tot en met 4 (PDF)
Omschrijving:

Bijlage 4 tot en met 6

Bijlage 4 tot en met 6 (PDF)
Omschrijving:

Professionalisering van de milieuhandhaving binnen de gemeente Oldebroek

Professionalisering van de milieuhandhaving binnen de gemeente Oldebroek (PDF)
Omschrijving:

Professionalisering van de milieuhandhaving, actualisatie 2010

Professionalisering van de milieuhandhaving, actualisatie 2010 (PDF)
Omschrijving: