Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Inkoopbeleid en Algemene inkoopvoorwaarden

De volledige tekst (pdf) van het Inkoopbeleid en de Algemene inkoopvoorwaarden vindt u onder het tabblad Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Inkoopbeleid en Algemene inkoopvoorwaarden
Citeertitel van de regeling Inkoopbeleid en Algemene inkoopvoorwaarden
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Wijziging
Datum uitwerkingtreding 14-11-2017
Datum inwerkingtreding 25-06-2013
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 25-06-2013
Bron bekendmaking Veluweland, 17 juli 2013
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
25-06-2013 14-11-2017 Wijziging 25-06-2013
Veluweland, 17 juli 2013
Onbekend.
06-04-2010 31-01-2012 Wijziging 09-02-2010
Huis aan Huis, 06-04-2010
Onbekend.

 

Inkoopbeleid ISNV 2013 versie 5 0

Inkoopbeleid ISNV 2013 versie 5 0 (PDF)
Omschrijving:

Inkoopvoorwaarden ISNV versie 4.0

Inkoopvoorwaarden ISNV versie 4.0 (PDF)
Omschrijving: