Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsnotitie functieverandering gemeente Oldebroek 2010

De Beleidsnotitie functieverandering gemeente Oldebroek 2010, zoals gewijzigd vastgesteld op 18-04-2013, treft u aan in het document "Structuurvisie Functieverandering Oldebroek", elders in deze rubriek.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsnotitie functieverandering gemeente Oldebroek 2010
Citeertitel van de regeling Beleidsnotitie functieverandering
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 18-04-2013
Datum inwerkingtreding 26-05-2010
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 18-05-2010
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 25-05-2010
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Het Streekplan/Structuurvisie 2005 (provincie Gelderland) en de streekplanuitwerking functieverandering, regio Noord Veluwe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-05-2010 18-04-2013 nieuwe regeling 18-05-2010
Huis aan Huis, 25-05-2010
Onbekend.

 

Beleidsnotitie functieverandering gemeente Oldebroek 2010

Beleidsnotitie functieverandering gemeente Oldebroek 2010 (PDF)
Omschrijving: