Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Notitie schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren

De Notitie schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren en de Toelichting op beleid schuilgelegenheden kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Notitie schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren
Citeertitel van de regeling Notitie schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 26-05-2010
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 27-10-2009
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 25-05-2010
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-05-2010 nieuwe regeling 27-10-2009
Huis aan Huis, 25-05-2010
Onbekend.

 

Notitie schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren

Notitie schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren (PDF)
Omschrijving:

Toelichting op beleid schuilgelegenheden

Toelichting op beleid schuilgelegenheden (PDF)
Omschrijving: