Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Beleidsregel bij beëindiging agrarische bedrijfsvoering

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsregel bij beëindiging agrarische bedrijfsvoering
Citeertitel van de regeling Beleidsregel bij beëindiging agrarische bedrijfsvoering
Onderwerp Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Gedelegeerde regelgeving Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum intrekking van (een versie van) de regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 26-05-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-10-2009
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Huis aan Huis, 25-05-2010
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-05-2010 nieuwe regeling 27-10-2009
Huis aan Huis, 25-05-2010
Onbekend.

 

Beleidsregel bij beëindiging agrarische bedrijfsvoering

Beleidsregel bij beëindiging agrarische bedrijfsvoering (PDF)
Omschrijving: