Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregels terug- en invordering H2O 2013

De beleidsregels kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsregels terug- en invordering H2O 2013
Citeertitel van de regeling Beleidsregels H2O terug- en invordering 2013
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) gewijzigde regeling
Datum uitwerkingtreding 01-01-2015
Datum inwerkingtreding 01-01-2013
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2013
Datum ondertekening 27-08-2013
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 24-09-2013
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet werk en bijstand, art. 54 lid 3
  2. wet werk en bijstand, art. 58 tot en met 60
  3. wet werk en bijstand, artikelen 61, 62 en 62a tot en met 62i

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2013 01-01-2013 01-01-2015 gewijzigde regeling 27-08-2013
Huis aan Huis, 24-09-2013
Extern werkend.
01-07-2010 01-07-2010 01-01-2013 nieuwe regeling 18-05-2010
Huis aan Huis, 06-07-2010
Extern werkend.

 

Beleidsregels terug- en invordering H2O 2013

Beleidsregels terug- en invordering H2O 2013 (PDF)
Omschrijving: