Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Spelregels voor het houden van een paasvuur in de gemeente Oldebroek (Vervallen)

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Spelregels voor het houden van een paasvuur in de gemeente Oldebroek (Vervallen)
Citeertitel van de regeling Spelregels voor het houden van een paasvuur in de gemeente Oldebroek
Onderwerp milieu
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 15-02-2012
Datum inwerkingtreding 28-11-2000
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 28-11-2000
Bron bekendmaking Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-11-2000 15-02-2012 nieuwe regeling 28-11-2000
Geen.
Onbekend.

 

Spelregels voor het houden van een paasvuur in de gemeente Oldebroek

Spelregels voor het houden van een paasvuur in de gemeente Oldebroek (PDF)
Omschrijving: