Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oldebroek, versie 18.01
Citeertitel van de regeling Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oldebroek, versie 18.01
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-03-2018
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 20-02-2018
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 27-02-2018
Kenmerk voorstel 1003207

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Invorderingswet 1990
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene wet inzake rijksbelastingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-03-2018 nieuwe regeling 20-02-2018
Gemeenteblad: 27-02-2018
1003207
01-01-2016 01-03-2018 nieuwe regeling 09-02-2016
Gemeenteblad: 15-02-2016
235673/235703
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 16-12-2014
Gemeenteblad: 30-12-2014
AVV+NK
01-01-2013 01-01-2015 nieuwe regeling 31-07-2013
Huis-aan-huis krant en internet: 6-8-2013
AVV+NK
01-01-2012 01-01-2013 nieuwe regeling 13-12-2011
Huis-aan-huis krant en internet: 27-12-2011
AVV+NK
01-01-2011 01-01-2012 nieuwe regeling 14-12-2010
Huis-aan-huis: 28-12-2010
Internet: 28-12-2010
AVV+NK

 

     

     Kenmerk 1003207

 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

Gelet op:

-     de Invorderingswet 1990;

-     de belastingverordeningen van de gemeente Oldebroek;

 

besluit vast te stellen:

 

de ‘Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oldebroek, versie 18.01’.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2018. De ‘Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oldebroek, versie 16.01’, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 9 februari 2016, vervalt per 1 maart 2018.

 

 

Oldebroek, 20 februari 2018

 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

 

 

                         , burgemeester mr. A. Hoogendoorn

 

 

 

                         , secretaris drs. M.G.M. van de Geijn

Leidraad Invordering Oldebroek 2018 versie 18.01

Leidraad Invordering Oldebroek 2018 versie 18.01 (PDF)
Omschrijving: