Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel subsidie gemeente Oldebroek

De tekst van de Beleidsregel subsidie gemeente Oldebroek kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Beleidsregel subsidie gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Beleidsregel subsidie gemeente Oldebroek
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Datum uitwerking 29-01-2016.
Vervangende regeling 2016 te vinden onder 'Nadere regel subsidie'.
Betreft (aard van de wijziging) gewijzigde regeling
Datum uitwerkingtreding 29-01-2016
Datum inwerkingtreding 24-12-2014
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 18-12-2014
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 23-12-2014
Kenmerk voorstel Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
24-12-2014 29-01-2016 gewijzigde regeling 18-12-2014
Gemeenteblad, 23-12-2014
Geen.
01-10-2012 24-12-2014 gewijzigde regeling 27-09-2010
Huis aan Huis, 16-10-2012
Geen.
01-10-2010 01-10-2012 nieuwe regeling 28-09-2010
Huis aan Huis, 12-10-2010
Geen.

 

Beleidsregel subsidie gemeente Oldebroek

Beleidsregel subsidie gemeente Oldebroek (PDF)
Omschrijving: