Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Mandaatregister i.v.m. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Het Mandaatregister kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Mandaatregister i.v.m. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Citeertitel van de regeling Mandaatregistern i.v.m. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Onderwerp bestuur en recht
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 25-09-2012
Datum inwerkingtreding 01-10-2010
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 05-10-2010
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 12-10-2010
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-10-2010 25-09-2012 nieuwe regeling 05-10-2010
Huis aan Huis, 12-10-2010
Onbekend.

 

Mandaatregister i.v.m. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Mandaatregister i.v.m. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (PDF)
Omschrijving: