Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs

De tekst van de Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs
Citeertitel van de regeling Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 19-05-2009
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 19-05-2009
Bron bekendmaking Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-05-2009 nieuwe regeling 19-05-2009
Geen.
Onbekend.

 

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs (PDF)
Omschrijving: