Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen, hebben de derde wijziging van de Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel vastgesteld.

3e wijziging: De wijziging betreft de uittreding van de gemeente Deventer, de toetreding van de gemeente Heerde en enkele andere aanpassingen.
De aanleiding is het rijksbeleid om de GGD-regio's af te stemmen op de veiligheidsregio's. Om deze congruentie te bereiken moeten het Overijsselse Deventer overstappen naar de GGD IJsselland (Zwolle) en andersom de Gelderse gemeente Heerde naar GGD Gelre-IJssel.

4e wijziging: De huidige wijziging van de Samenwerkingsregeling GGD Gel-re-IJssel betreft de toetreding van de gemeente Hattem, de naamswijziging in GGD Noord- en Oost-Gelderland en enkele andere aanpassingen.

De tekst van de Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel
Citeertitel van de regeling Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling De ondertekening van de regeling heeft plaatsgevonden op 7 en 8 december 2010.
Betreft (aard van de wijziging) gewijzigde regeling
Datum uitwerkingtreding 13-06-2016
Datum inwerkingtreding 01-01-2013
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2013
Datum ondertekening 22-11-2012
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 19-02-2013
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 27, lid 1
  2. Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel, artikel 43

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2013 01-01-2013 13-06-2016 gewijzigde regeling 22-11-2012
Huis aan Huis, 19-02-2013
Onbekend.
01-01-2011 01-01-2013 gewijzigde regeling 07-12-2010
Huis aan Huis, 28-12-2010
Onbekend.

 

Samenwerkingsregeling GGD NOG

Samenwerkingsregeling GGD NOG (PDF)
Omschrijving: