Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Oldebroek 2011

De tekst van deze verordening kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Oldebroek 2011
Citeertitel van de regeling Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Oldebroek 2011
Onderwerp bestuur en recht
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-09-2011
Datum inwerkingtreding 27-01-2011
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 26-01-2011
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 01-02-2011
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art.61
  2. Gemeentewet, art.61c
  3. Gemeentewet, art.82
  4. Gemeentewet, art.84
  5. Gemeentewet, art.86
  6. Archiefwet 1995, art.15
  7. Archiefbesluit 1995, art.9

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-01-2011 01-09-2011 nieuwe regeling 26-01-2011
Huis aan Huis, 01-02-2011
Onbekend.

 

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Oldebroek 2011

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Oldebroek 2011 (PDF)
Omschrijving: