Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Bodemkwaliteitskaart gemeente Oldebroek

De Bodemkwaliteitskaart gemeente Oldebroek is als PDF te bekijken onder tabblad 'bijlagen'.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Bodemkwaliteitskaart gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Bodemkwaliteitskaart gemeente Oldebroek
Onderwerp milieu
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling beleidsregel,
registratienummer 75323
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-02-2011
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 01-02-2011
Bron bekendmaking Huis aan huis 29 maart 2011
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit Bodemkwaliteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-02-2011 nieuwe regeling 01-02-2011
Huis aan huis 29 maart 2011
Onbekend.

 

Bijlage2_Ontgravingskaart_bovengrond

Bijlage2_Ontgravingskaart_bovengrond (PDF)
Omschrijving:

Bijlage5_Toepassingenkaart_bovengrond 4690467_10015D

Bijlage5_Toepassingenkaart_bovengrond 4690467_10015D (PDF)
Omschrijving:

Gebruik bodemkwaliteitskaart bij grondverzet

Gebruik bodemkwaliteitskaart bij grondverzet (PDF)
Omschrijving: