Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregels jaarwisseling 2011-2015

De tekst van de Beleidsregels jaarwisseling 2011-2015 kunt u raadplegen onder Bijlagen.

De Beleidsregels jaarwisseling 2011-2015 geeft de werkwijze van de gemeente weer met betrekking tot de jaarwisseling. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het stoken van vreugdevuren en het houden van feesten.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Beleidsregels jaarwisseling 2011-2015
Citeertitel van de regeling Beleidsregels jaarwisseling 2011-2015
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 04-10-2016
Datum inwerkingtreding 28-12-2011
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 15-11-2011
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 27-12-2011
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-12-2011 04-10-2016 nieuwe regeling 15-11-2011
Huis aan Huis, 27-12-2011
Onbekend.

 

Beleidsregels jaarwisseling 2011-2015

Beleidsregels jaarwisseling 2011-2015 (PDF)
Omschrijving: