Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast

De tekst van de Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Deze beleidsregels zijn ter uitvoering van de Wet maatregelen ter bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, welke de burgemeester meer maatregelen geeft om op te treden tegen onder andere ernstige overlast.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door burgemeester
Officiële naam van de regeling Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast
Citeertitel van de regeling Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast gemeente Oldebroek
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 28-12-2011
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 20-12-2011
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 27-12-11.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast
  2. Gemeentewet, artikel 172a
  3. Gemeentewet, artikel 172b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-12-2011 nieuwe regeling 20-12-2011
Huis aan Huis, 27-12-11.
Onbekend.

 

Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlas…

Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlas… (PDF)
Omschrijving: