Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Besluit Tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand

De tekst van dit Besluit kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Besluit Tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand
Citeertitel van de regeling Besluit Tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-01-2013
Datum inwerkingtreding 01-01-2012
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 13-12-2011
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 27-12-2011
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 01-01-2013 nieuwe regeling 13-12-2011
Huis aan Huis, 27-12-2011
Onbekend.

 

Besluit Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand

Besluit Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand (PDF)
Omschrijving: