Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)

De Beleidsnotitie kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)
Citeertitel van de regeling Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)
Onderwerp automatisering en informatisering
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 14-11-2012
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 30-10-2012
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 13-11-2012
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Archiefwet,
  2. Archiefbesluit
  3. Archiefregelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
14-11-2012 nieuwe regeling 30-10-2012
Huis aan Huis, 13-11-2012
Onbekend.

 

Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden

Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (PDF)
Omschrijving: