Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013
Citeertitel van de regeling Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 02-04-2014
Datum inwerkingtreding 19-03-2013
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 19-03-2013
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 26-03-2013
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-03-2013 02-04-2014 nieuwe regeling 19-03-2013
Huis aan Huis, 26-03-2013
Onbekend.

 

Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013

Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 (PDF)
Omschrijving: