Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

2e nota jeugdonderkomens op particulier terrein

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling 2e nota jeugsdonderkomens op particulier terrein
Citeertitel van de regeling 2e nota jeugsdonderkomens op particulier terrein
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Datum inwerkingtreding is bij benadering.
Nagezocht in de Huis aan Huis dat de nota in de commissie Samenleving is geweest op 13-6-2007. Op 26-06-2007 is er in de gemeenteraad nog een toelichting gegeven op het beleid.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging.
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-07-2007
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 08-05-2007
Bron bekendmaking Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-07-2007 wijziging. 08-05-2007
Geen.
Onbekend.

 

2e nota jeugdonderkomens op particulier terrein

2e nota jeugdonderkomens op particulier terrein (PDF)
Omschrijving:

advies def aanpak0507

advies def aanpak0507 (DOC)
Omschrijving:
Word document