Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsnota Handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsnota Handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Beleidsnota Handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening gemeente Oldebroek
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 25-06-2003
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 16-06-2003
Bron bekendmaking Onbekend.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet
  2. Wet Ruimtelijke Ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
25-06-2003 nieuwe regeling 16-06-2003
Onbekend.
Onbekend.

 

Beleidsnota Handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening gemeente Oldebroek

Beleidsnota Handhaving Bouwen en Ruimtelijke Ordening gemeente Oldebroek (PDF)
Omschrijving: