Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregels werkloze jongeren 2013 gemeente Oldebroek

De Beleidsregels werkloze jongeren 2013 gemeente Oldebroek kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsregels werkloze jongeren 2013 gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Beleidsregels werkloze jongeren 2013 gemeente Oldebroek
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-09-2013
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 20-08-2013
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 10-09-2013
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand, artikel 41, lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-09-2013 nieuwe regeling 20-08-2013
Huis aan Huis, 10-09-2013
Onbekend.

 

Beleidsregels werkloze jongeren 2013 gemeente Oldebroek

Beleidsregels werkloze jongeren 2013 gemeente Oldebroek (PDF)
Omschrijving: