Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Structuurvisie Functieverandering Oldebroek

Structuurvisie omvat drie beleidsnotities (zie tabblad Bijlagen):
a. Beleidsnotitie Functieverandering VAB gemeente Oldebroek 2010, gewijzigd vastgesteld 18 april 2013 (door gemeenteraad)
b. Beleidsnotitie Splitsing karakteristieke en monumentale boerderijen (vastgesteld 19 en 20 december 2013)
c. Beleidsnotitie Plattelandswoning (vastgesteld 23 april 2015)

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Structuurvisie Functieverandering Oldebroek 2015
Citeertitel van de regeling Structuurvisie Functieverandering Oldebroek 2015
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Structuurvisie omvat drie beleidsnotities:
a. Beleidsnotitie Functieverandering VAB gemeente Oldebroek 2010, gewijzigd vastgesteld 18 april 2013 (door gemeenteraad)
b. Beleidsnotitie Splitsing karakteristieke en monumentale boerderijen (vastgesteld 19 en 20 december 2013)
c. Beleidsnotitie Plattelandswoning (vastgesteld 23 april 2015)
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 07-05-2015
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 23-04-2015
Bron bekendmaking Huis aan Huis 5 mei 2015; Staatscourant 6 mei 2015
Kenmerk voorstel Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
07-05-2015 Nieuwe regeling 23-04-2015
Huis aan Huis 5 mei 2015; Staatscourant 6 mei 2015
Geen.
15-01-2014 07-05-2015 Nieuwe regeling 19-12-2013
Huis aan Huis, 14-01-2014.
De structuurvisie is vastgesteld in de gemeenteraad van 19 en 20 december 2013.
Bij raadsbesluit van 23 april 2015 is besloten de Structuurvisie Functieverandering Oldebroek, vastgesteld op 19 en 20 december 2013, in te trekken.

 

Structuurvisie Functieverandering Oldebroek 2015c

Structuurvisie Functieverandering Oldebroek 2015c (PDF)
Omschrijving: