Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren
Citeertitel van de regeling Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-01-2015
Datum inwerkingtreding 01-01-2012
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 27-09-2011
Bron bekendmaking Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 01-01-2015 nieuwe regeling 27-09-2011
Geen.
Onbekend.

 

Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren

Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (PDF)
Omschrijving:
Dienstverleningsovereenkomst