Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Gemeenschappelijke Regeling Noord-Veluwe, RNV

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Gemeenschappelijke Regeling Noord-Veluwe, zestiende wijziging Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe
Citeertitel van de regeling zestiende wijziging Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-09-2018
Datum inwerkingtreding 28-05-2015
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 14-04-2015
Bron bekendmaking Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-05-2015 01-09-2018 nieuwe regeling 14-04-2015
Geen.
Onbekend.

 

zestiende wijziging Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe

zestiende wijziging Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe (PDF)
Omschrijving: