Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Gemeenschappelijke Regeling Inclusief Groep

De Inclusief Groep NV is verbonden partij van de gemeente Oldebroek.

De Inclusief Groep is sociaal ondernemer en biedt circa 1.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk in de eigen sociale ondernemingen of op locatie bij werkgevers in de regio.

Inclusief Groep levert verschillende diensten onder de naam Inclusief Gresbo.
• Groenvoorziening
• Post, Pakket, Mailings en Digitalisering
• Schoonmaak
• Schilderen
• Verpakken/Montage
• Flexpools

De gemeente Oldebroek laat enkele van deze diensten uitvoeren door Inclusief Groep NV.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Inclusief Groep NV
Citeertitel van de regeling Inclusief Groep NV
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 31-12-2015
Datum inwerkingtreding 01-01-2009
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 01-01-2009
Bron bekendmaking Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2009 31-12-2015 nieuwe regeling 01-01-2009
Geen.
Onbekend.