Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Salarisschalen en inpassingstabel

De twee tabellen zijn te vinden onder het tabblad 'bijlagen'.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Wijziging bezoldigingsregeling personeel per 1 april 2015
Citeertitel van de regeling Nieuwe salarisschalen en inpassingstabel per per 1 april 2015
Onderwerp personeel en organisatie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Wijziging salarisbedragen
Datum uitwerkingtreding 01-01-2016
Datum inwerkingtreding 01-04-2015
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 17-11-2014
Bron bekendmaking Intranet
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Statuten VNG en reglement van het CvA

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-04-2015 01-01-2016 Wijziging salarisbedragen 17-11-2014
Intranet
Onbekend.
01-10-2014 01-04-2015 Wijziging salarisbedragen 01-01-2014
Intranet, 13-10-2014
Onbekend.

 

VerordeningBeheerder Inpassingstabel garantiesalarissen per 1 april 2015

VerordeningBeheerder Inpassingstabel garantiesalarissen per 1 april 2015 (DOCX)
Omschrijving:

Inpassingtabel garantiesalarissen per 1 april 2015

Inpassingtabel garantiesalarissen per 1 april 2015 (PDF)
Omschrijving:

Salarisschalen per 1 april 2015

Salarisschalen per 1 april 2015 (PDF)
Omschrijving:

VerordeningBeheerder Salarisschalen per 1 april 2015

VerordeningBeheerder Salarisschalen per 1 april 2015 (DOCX)
Omschrijving: